0

Chetanya ” De Wijze Vrouw en Medium” deelt haar inzichten met jou

De nieuwe tijdsgeest vraagt om een hoger bewustzijn 

We naderen het einde van het jaar en dat betekent dat we even stilstaan bij het afgelopen jaar en kijken naar het komende jaar. Het is een moment van bezinning waarbij het belangrijk is om verbinding te maken met onze dierbaren, om ons veilig en geborgen te voelen. We versterken deze verbondenheid met elkaar door middel van een kerstdiner of door het geven van cadeautjes. Dit geeft ons een gevoel van troost, omarming en een besef van naastenliefde.

We stellen onszelf ook vragen en evalueren ons gedrag. Heb ik er alles uitgehaald dit jaar? Voel ik me gelukkig? Wat zou ik willen veranderen en word ik omarmd door mijn geliefde?

Vervolgens willen we dit, in de vorm van voornemens voor de toekomst, ombuigen in acties om een gevoel van perspectief, verlangen en rust aan ons leven te geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld het voornemen hebben om (meer) te gaan sporten, minder te drinken of te stoppen met roken. Soms is er ook een voornemen om echt iets groots aan onszelf te veranderen, vooral als we een besef hebben dat we meer uit het leven kunnen halen. We kunnen dit gevoel hebben wanneer we merken dat we veel verdriet met ons meedragen, te snel in frustratie of boosheid zitten, of ons ongelukkig en eenzaam voelen. We hebben dan ook veelal het gevoel dat we heel erg ons best hebben gedaan maar dat we toch nog steeds tegen dezelfde thema’s aanlopen, terwijl we wél heel graag van deze thema’s en pijnlijnen willen afkomen.

Dit is dan ook het moment om onszelf te gaan verrijken met andersoortige kennis en nieuw gereedschap. Zeker nu er dit jaar een bijzondere maatschappelijke ontwikkeling gaande is die ons in een andere tijdsgeest heeft laten belanden waarin angst, onzekerheid en beperkingen een grote rol spelen. Deze beperkingen appelleren vaak aan thema’s uit onze jeugd die van grote invloed  zijn geweest. 

Om deze tijd zo optimaal mogelijk te benutten, en ons hoofd boven water te houden is het zeer belangrijk dat we weer in onze eigen kracht komen. Dit betekent vooral dat we moeten gaan werken aan ‘self-empowerment’, aan het nog meer leren respecteren van onszelf en wat dat precies inhoudt, en het hebben van zelfliefde. Dit zijn allemaal sleutelbegrippen op ons pad naar een hoger bewustzijn.

Hoe komen we daar?  

We moeten hiervoor allereerst in gaan zien wat onze werkelijk ‘waarde’ is en beseffen dat het begrijpen van onze werkelijke waarde onlosmakelijk verbonden is met de bron van onvoorwaardelijke liefde. In mijn werk als medium, coach, en consultant laat ik je zien wat je werkelijke eigenwaarde is, hoe je deze ooit bent kwijtgeraakt, maar ook hoe je deze weer kan leren teruggeven aan jezelf.

Wat is eigenwaarde eigenlijk?   

Eigenwaarde is een basisrecht waar iedereen zich mee mag voeden, net als liefde, voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Toch hebben velen van ons deze basis in de kinderjaren nooit gekregen. Het geworstel met het leven door een laag gevoel van eigenwaarde is dan ook iets wat ik bijna dagelijks in mijn werk als coach tegenkom. Ik zet hierbij mijn gave in om iedereen die niet die onvoorwaardelijke, maar voorwaardelijke liefde heeft gekregen te leren hoe we onze eigenwaarde weer aan onszelf terug kunnen geven. Op deze manier zullen we automatisch het inzicht krijgen dat we veel meer kunnen dan we denken te kunnen, omdat we zoveel meer Zijn dan we denken dat we zijn. Ik leer mijn cliënten dat we in staat zijn om al onze talenten te ontplooien, zelfs talenten waarvan we ons niet bewust waren, of waar we onzeker over zijn en ze daarom niet gebruiken. Ik heb zelf ook een hele weg afgelegd voordat ik in het bezit ben gekomen van mijn gave en als coach ben gaan werken. Nadat ik ben afgestudeerd in culturele antropologie ben ik een studie geneeskunde gaan doen. Tijdens deze studie ben ik een periode heel erg ziek geweest. Op een dag heb ik een openbaring gekregen. Ik zag een soort witte mist, en werd omgeven door een alleswetende energie. Het is het meest serene wat ik zelf ooit heb ervaren. Vanaf dat moment krijg ik beelden en stemmen bij situaties of verhalen van de mensen om mij heen. Ik krijg de antwoorden onder meer als een soort van ondertiteling in mijn beeld. Na mijn ziekte is mijn leven drastisch veranderd. Tot op de dag van vandaag kan ik niet verklaren waarom ik deze gave heb gekregen, maar zet ik deze gave in om als coach anderen te helpen en op hun levenspad bij te staan. Ik help mensen hun gedragspatronen in te laten zien, hier voorgoed afscheid van te nemen en zo hun ware doel te leren kennen. Ik hoop daarnaast altijd weer mensen te inspireren en te motiveren om het meest maximale uit het leven te halen, onder meer door hen bij hun hoogste bewustzijn te brengen en hun maximale potentie te leren gebruiken. Dit is het moment waarop we ook de diepste vorm van geluk zullen ervaren.

Welke vraag moeten we aan onszelf stellen?

Willen we het leven vanuit onze ware kern of bewustzijn beleven of blijven we creëren vanuit een plek van pijn, ook wel ons ego genoemd? Vanuit een plek van pijn kunnen we alleen maar meer pijn creëren. Vanuit de plek van liefde, wijsheid en kracht zullen we echter altijd een positieve uitkomst creëren. Laten we onszelf altijd afvragen vanuit welke plek we onze keuzes maken en laten we proberen vanaf nu onze kracht en bewustzijn voorop te zetten. We zullen zodoende een leven leiden waar authenticiteit voorop staat en het werkelijk ons leven is, waarin we altijd onze eigen talenten zullen ontwikkelen en onze passies kans zullen geven.

Mijn jarenlange ervaring als coach en business strateeg, heeft mij laten beseffen dat alles wat we hebben aangeleerd in onze opvoeding we ook weer af kunnen leren. Dit betekent dat we ons dus ook vrij kunnen maken van de patronen waarin we vastlopen en we onze eigen lijn leren neer te zetten, vrij van beperkingen.

Gaandeweg wil ik jullie, middels dit platform, meenemen om via inzichten en wijsheden diepere kennis over jezelf te vergaren. We gaan 12 essentiële levensvragen beantwoorden die ons naar een hoger bewustzijn en een diepere vorm van geluk brengen. Tevens gaan we een unieke methode aanleren die het ons mogelijk maakt om alle trauma’s, patroongedragingen en verslavingen achter ons te laten. We leren vanuit ons hoogste bewustzijn actief in het hier en nu te zijn en te werken aan ons nieuwe leven in een nieuwe tijdsgeest.

We moeten nooit uit het oog verliezen dat de werkelijke intentie altijd in onze handelingen terug te zien is. Wat is er mooier dan het nieuwe jaar te starten met de juiste intentie en de zuiverste handelingen. Laten we daar dan ook vandaag al mee beginnen.  

Mijn boek: ‘We kunnen wel veranderen, gelukkig en geliefd zijn’ kan als extra hulpmiddel op onze zoektocht naar liefde en geluk gebruikt worden. 

Liefs, Chetanya

Chetanya de Wit is Arts, Medium, en Cultureel Antropologe. Al jaren reist ze de wereld over om haar visionaire capaciteiten bedrijfsmatig in te zetten als business  strateeg en coach. Daarnaast helpt ze leiders betere leiders te worden en draagt ze cliënten gerichte oplossingen aan om zodoende grote veranderingen in hun leven te bewerkstelligen.

Volg haar op Instagram: @wekunnenwelveranderen

She Flore

IN EEN KEER

€800 in één keer.

PER MAAND

6 x €150
(€900)
Play Video
Play Video