0

Intenties

In alles wat we denken, voelen en doen zit een intentie verscholen. Er is geen enkele gedachte of handeling zonder dat we hier een voorafgaande intentie aan hebben toegevoegd.
Een intentie kunnen we zien als een bundeltje energie wat we voor alles wat we doen toevoegen. Uiteindelijk bepaalt dit bundeltje energie de richting en uitkomst van ons leven en daarmee ook onze levenservaringen.

Een intentie kan zowel positief als negatief zijn en het is heel belangrijk ons bewust te zijn vanuit welke bron we onze intenties vormgeven.

We moeten ons gaan afvragen of we onze intenties vanuit negativiteit of vanuit positiviteit neerzetten. Voordat we een handeling maken moeten we eigenlijk een moment stilstaan bij de gedachte of we een negatieve, of een positieve intentie wensen te maken.

Wanneer we ‘de wereld leren bekijken vanuit onze intenties’ betekent dit dat we steeds weer opnieuw een keuze moeten maken over de werkelijke, achterliggende bedoeling van onze intenties. Een goede intentie neerzetten betekent tevens dat we een bewuste keuze gaan maken over wat we allemaal in een intentie dienen te stoppen. Een zuivere intentie moet namelijk altijd een boodschap van hoop, liefde, wijsheid en bewustzijn bevatten.

Maar een goede intentie neerzetten betekent dat we niet alleen een keuze maken over wat we in een intentie stoppen, maar dat deze zuivere inzet ook in een directe lijn tot de uitkomst van onze handelingen staat. Kortom: Willen we geluk als uitkomst van onze handelingen ervaren dan zullen we daar ook iets voor moeten doen en het leven vanuit het glas is halfvol moeten gaan benaderen. Daarmee is een positieve intentie meteen ook een positieve ervaring geworden. Dit betekent ook dat we vanuit gevoelens van tekort en machteloosheid negatieve ervaringen zullen hebben.

Door het goed neerzetten van onze intenties krijgen we weer het gevoel dat we grip hebben op ons leven. Dat kunnen we goed gebruiken in een tijd als deze waar we het gevoel hebben dat we ‘geleefd’ worden, of dit nu door ons werk, onze relatie, het ouderschap ofwel door allerlei wereldse processen om ons heen komt. Deze tijd in het bijzonder vraagt om de bewustwording van onze intenties.

Hoe maken we gewoonlijk een intentie?

Onze intenties lijken vooral voort te komen vanuit de ‘aangeleerde’ of onbewuste persoonlijkheid. Dit is de persoonlijkheid die vanuit pijn, tekort en machteloosheid handelt. Het zijn met name onze ouders geweest die door middel van hun gedachten, gevoelens, handelingen en daarmee dus hun negatieve intenties veel invloed op ons hebben gekregen. We kunnen aan onszelf zien hoe zij over zichzelf als kind hebben gedacht. We zien het immers terug in al hun eerdere handelingen naar ons en henzelf.

Wanneer we een goede intentie willen neerzetten moeten we dan ook leren om dit niet langer vanuit ons aangeleerde gedrag of onze onbewuste persoon te doen, maar vanuit onze bewuste persoon. Deze persoon handelt naar overvloed, liefde en wijsheid.

We zullen zien dat wanneer we gaan leren handelen vanuit onze hoogste waarheid, onze intentie gelijk is aan de uitkomst van onze handeling. Soms zitten er echter jaren tussen de intentie of input van een handeling en de uitkomst of output ervan. Dit maakt het vaak lastig voor ons om het directe verband te zien.

Wanneer we op een bewustere manier naar de uitkomst van onze handelingen kijken kunnen we in de gaten krijgen of we onze bewuste of onze onbewuste persoon hebben ingezet en daarmee dus een zuivere of een niet zuivere intentie hebben neergezet.

Oftewel waar jij je aandacht op richt, dat groeit en zal deze uitkomst krijgen. Zo kan er een situatie zijn dat je jezelf voorneemt om eindelijk echt eens gezond te gaan eten. Door herhaling en actieve en volledige overtuiging zorgt dit voor een nieuw en bewust waarheidssysteem waar het steeds minder gek is om aan het nieuwe eetpatroon te wennen en waar steeds meer verbazing en afgunst naar het oude dieet ontstaat. Het resultaat van de intentie is dat jij je focus legt op hetgeen ook echt gaat gebeuren. Zo ontstaan nieuwe geluksmomentjes waar je anders hebt gegeten, anders hebt gekookt, andere inkopen hebt gedaan, andere hoeveelheden hebt genuttigd en je focus verandert van negatief zijn over je gewicht naar geluksmomenten over een nieuw eetpatroon.

Hierbij geldt: Jouw overtuiging en vasthoudendheid in het intentie-proces vormen de sleutel tot geluk en echte verandering.

Chetanya

Chetanya de Wit is Arts, Medium, en Cultureel Antropologe. Al jaren reist ze de wereld over om haar visionaire capaciteiten bedrijfsmatig in te zetten als business  strateeg en coach. Daarnaast helpt ze leiders betere leiders te worden en draagt ze cliënten gerichte oplossingen aan om zodoende grote veranderingen in hun leven te bewerkstelligen.

Volg haar op Instagram: @wekunnenwelveranderen

She Flore

IN EEN KEER

€800 in één keer.

PER MAAND

6 x €150
(€900)
Play Video
Play Video