Privacybeleid

PRIVACYBELEID

She Flore verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je persoonsgegevens aan She Flore verstrekt. Wanneer jij bij She Flore een product of dienst bestelt, dan gebruikt She Flore jouw persoonsgegevens om jouw bestelling af te handelen. De persoonsgegevens die She Flore bewerkt zijn onder meer jouw voor- en achternaam, betalingsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven. Ontvang jij liever geen nieuwsbrieven meer? Bij iedere nieuwsbrief die jij van She Flore ontvangt staat een uitschrijfconstructie opgenomen.

She Flore gaat altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die jij aan She Flore verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld.

She Flore heeft niet de intentie om jouw persoonsgegevens te verzamelen als jij jonger bent dan 16 jaar, tenzij jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming hebben gegeven. Ben je minderjarig? Neem dan contact op met She Flore via legal@sheflore.com, dan zal She Flore jouw persoonsgegevens verwijderen.

She Flore zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Ook zal She Flore jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die jij met She Flore sluit, jij daartoe toestemming hebt verleend of als She Flore daartoe wettelijk verplicht is. Als jouw persoonsgegevens wel worden gedeeld met derden, dan sluit She Flore met hen een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij – net als She Flore – zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Worden jouw persoonsgegevens door She Flore bewaard? Dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jouw verzoek kun je richten aan She Flore via legal@sheflore.nl.