Retourneren

De hierboven gemelde punten zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden. Wanneer er op deze retourpagina afgeweken wordt van de Algemene Voorwaarden zal het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voorrang hebben.